Το πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.

Μάθετε τι είναι το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ή υπεύθυνη δήλωση εγκατάσταση ηλεκτρολόγου.

Είναι πλέον απαραίτητο οι οικοδομές, οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι να ελέγχονται ως προς την αρτιότητα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Δεδομένου του ότι παρά πολλές κατασκευές σε κατοικίες αλλά και καταστήματα είναι παλιές, θα πρέπει να πιστοποιούνται οι υφιστάμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να αναβαθμίζονται όπου και όταν απαιτείται. Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ή πιο σωστά υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου είναι απαιτούμενο πλέον για να ηλεκτροδοτηθεί μια νέα οικοδομομή αλλά και να γίνει η αλλαγή ονόματος σε υπάρχουσες κατοικίες ή εγκαταστάσεις.

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου εκδίδεται κατόπιν επισκέψεως αδειούχου εγκατάστατη ηλεκτρολόγου που θα καταγράψει και θα μετρήσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση(πινάκας, καλώδια πρίζες, παροχές και χρήσεις) και θα πιστοποιήσει το αξιόπιστο και την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Εφόσον όλα είναι συμφώνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο ηλεκτρολόγος εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και κατόπιν το σπίτι μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις, π.χ. φθορές σε πρίζες, καλώδια, έλλειψη ρελέ διαφυγής, ακατάλληλος πινάκας, ελλιπής γείωση κ.α. τότε θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τότε μόνο μπορεί να εκδοθεί το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.

Πότε ζητάει η ΔΕΗ το πιστοποιητικό του ηλεκτρολόγου.

Το πιστοποιητικο του ηλεκτρολόγου θα ζητηθεί από την ΔΕΗ σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις.

 • Ειδικά όσον αφορά τις μισθώσεις ακίνητων είτε είναι επαγγελματική μίσθωση είτε ενοικίαση κατοικίας ή διαμερίσματος θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι για να μπορεί να γίνει η αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ , θα πρέπει να υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικο ηλεκτρολόγου.

Θα πρέπει να συμπεριλιφθεί μαζί με την αστυνομική ταυτότητα, το αντίγραφο μισθωτηρίου και το αριθμό παροχής του ακινήτου. Είναι βέβαιο ότι αν δεν υπάρχει θα ζητηθεί από την υπηρεσία η επανέκδοση του.

 • Το πιστοποιητικο θα ζητηθεί επίσης και στις περιπτώσεις ένταξης σε κοινωνικό τιμολόγιο,
 • Αλλαγή σε  νυχτερινό τιμολόγιο.
 • Σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αφορούν τον εν λόγω χώρο.

Κάθε πότε χρειάζεται η ανανέωση του πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου σύμφωνα με την νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις Ν. 4483/65 είναι υποχρεωτικό. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγχεται και να εκδίδονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά ανάλογα με την χρήση του κτιρίου.

 • Ο πρώτος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση της κατασκευής ή μετά από ριζική ανακαίνιση ή τροποποίηση του υπάρχοντος χώρου.
 • Θα πρέπει να γίνεται επανέλεγχος των εγκαταστάσεων :
  • Κάθε 14 χρόνια για κατοικίες
  • κάθε 7 χρόνια σε επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά.
  • Για επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτες ύλες κάθε 2 χρόνια.
  • Για χώρους ψυχαγωγίας, επαγγελματικές υπαίθριες εγκαταστάσεις και χώρους όπου συναθροίζεται κοινό κάθε 1 χρόνο ή όπως αλλιώς ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για την εν λόγω χρήση.
  • Τέλος θα πρέπει να γίνεται επανέλεγχος εάν αλλάζει η χρήση του κτιρίου, μετά από σοβαρές φθορές και ατυχήματα.

Πηγή : ΔΕΗ

exoikonomeseenergeias