Το πιστοποιητικο ηλεκτρολογου ή υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου

Το πιστοποιητικο ηλεκτρολογου ή υπεύθυνη δήλωση εγκατάσταση ηλεκτρολόγου

Είναι πλέον απαραίτητο οι οικοδομές, οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι να ελέγχονται ως προς την αρτιότητα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Δεδομένου του ότι παρά πολλές κατασκευές σε κατοικίες αλλά και καταστήματα είναι παλιές, θα πρέπει να πιστοποιούνται οι υφιστάμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να αναβαθμίζονται όπου και όταν απαιτείται. Το πιστοποιητικο ηλεκτρολογου ή πιο σωστά υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου είναι απαιτούμενο πλέον για να ηλεκτροδοτηθεί μια νέα οικοδομομή αλλά και να γίνει η αλλαγή ονόματος σε υπάρχουσες κατοικίες ή εγκαταστάσεις.

πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου

Το πιστοποιητικο ηλεκτορολογου εκδίδεται κατόπιν επισκέψεως αδειούχου εγκατάστατη ηλεκτρολόγου που θα καταγράψει και θα μετρήσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση(πινάκας, καλώδια πρίζες, παροχές και χρήσεις) και θα πιστοποιήσει το αξιόπιστο και την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Εφόσον όλα είναι συμφώνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο ηλεκτρολόγος εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και κατόπιν το σπίτι μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις, π.χ. φθορές σε πρίζες, καλώδια, έλλειψη ρελέ διαφυγής, ακατάλληλος πινάκας, ελλιπής γείωση κ.α. τότε θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τοτε μόνο μπορεί να εκδοθεί το πιστοποιητικο ηλεκτρολογου .

Ειδικά όσον αφορά τις μισθώσεις ακίνητων είτε είναι επαγγελματική μίσθωση είτε ενοικίαση κατοικίας ή διαμερίσματος θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι για να μπορεί να γίνει η αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ , θα πρέπει να συμπεριλιφθει μαζί με την αστυνομική ταυτότητα, το αντίγραφο μισθωτηρίου και το αριθμό παροχής του ακινήτου και το πιστοποιητικο ηλεκτρολογου .

Το πιστοποιητικο ηλεκτρολογου συμφώνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν. 4483/65 είναι υποχρεωτικό και θα πρέπει να γίνεται κάθε 14 χρόνια επανέλεγχος για κατοικίες και κάθε 7 χρόνια σε επαγγελματικούς χώρους που δεν φέρουν εύφλεκτα υλικά.

 

 

exoikonomeseenergeias

exoikonomeseenergeias facebook

Tags: