Νέο πρόγραμμα εξοικονομω κατ οικον

Το πρόγραμμα εξοικονομω κατ οικον δίνει κίνητρα στους ιδιόκτητες κατοικιών να εξοικονομήσουν ενεργεία, να βελτιώσουν την ενεργειακή κατανάλωση του ακίνητου τους, μέσω διορθωτικών επεμβάσεων, πχ. βάζοντας διπλά τζάμια, μόνωση, αλλαγή συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

εξοικονομω κατ οικονΣτο πρόγραμμα εξοικονομω κατ οικον μπορούν να ενταχθούν :

ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης ίση η μικρότερη  των 2.100 €/τ.μ.

όσα ακίνητα έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης – ενεργειακο πιστοποιητικο χαμηλότερο της κατηγορίας Δ δηλαδή κτίρια παλιά, χωρίς μόνωση-ενεργοβόρα.

Δεν υπάρχει περιορισμός ανά ιδιοκτήτη δηλαδή μπορεί κάποιος να εντάξει στο πρόγραμμα παραπάνω από μια ιδιοκτησία

Τα κίνητρα για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι τα έξης:

για την κατηγορία Α1 με ατομικό εισόδημα λιγότερο από 12.000€, η με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000€, δίνεται επιχορήγηση 70% και το υπόλοιπο 30% άτοκο δάνειο.

για την κατηγορία Α2 με ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο από 12.000€ και μικρότερο από 40.000€, η με οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από 20.000€ και μικρότερο από 60.000€, δίνεται επιχορήγηση 35% και το υπόλοιπο 65% άτοκο δάνειο.

για την κατηγορία Β με ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο από 40.000€ και μικρότερο από 60.000€, η με οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από 60.000€ και μικρότερο από 80.000€, δίνεται επιχορήγηση 15% και το υπόλοιπο 85% άτοκο δάνειο

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος εξοικονομω κατ οικον απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων, που εκπονούν πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές σε δυο φάσεις, πριν και μετά την υλοποίηση των επεμβάσεων, η δε αμοιβή των ενεργειακών επιθεωρητών καλύπτεται στο σύνολο της από το πρόγραμμα. Επιπλέον καλύπτεται και η αμοιβή σύμβουλου του έργου με το ποσό των 250€ χωρίς Φ.Π.Α.

 

Tags: