Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον για κέρδος μέχρι και 70%

Με το εξοικονομώ κατ οίκον θα μπορέσετε και εσείς να ανακαινίσετε το σπίτι σας. 

Το εξοικονομώ κατ οίκον είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Τα κτίρια στη χώρα μας είναι αρκετά ενεργοβόρα κι αυτό οφείλεται κυρίως στην παλαιότητά τους και στην πεπερασμένη τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Έτσι λοιπόν συναντάμε κτίρια με ελλιπή θερμομόνωση, με κουφώματα παλαιάς τεχνολογίας, με συστήματα θέρμανσης ανεπαρκώς συντηρημένα κτλ.

Το πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον» επιδοτεί εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε κατοικίες και μόνο, δηλαδή μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα και πολυκατοικίες στο σύνολό τους. Το σημαντικότερο όφελος που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από το πρόγραμμα είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, η οποία συνεπάγεται και μειωμένα λειτουργικά έξοδα για το κτίριο. Πιο κάτω θα περιγράψουμε αναλυτικά τις προϋποθέσεις για το εξοικονομώ κατ οίκον ή εξοικονόμηση κατ οίκον καθώς και επεξηγήσεις και σαφείς οδηγίες για την ένταξη το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον δικαιούχοι.

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα χρειάζεται να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • το ακίνητο να είναι ενεργειακής κατηγορίας Δ και μικρότερης σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • η τιμή ζώνης στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο να είναι χαμηλότερη ή ίση των 2100€/τμ. και
 • ο ιδιοκτήτης του κτιρίου να είναι κάτω των 75 ετών, αλλιώς θα χρειαστεί να υπάρχει κάποιος εγγυητής.

Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον επιδότηση εργασιών.

Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον εργασίες που επιδοτούνται.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι τα ακόλουθα:

 • φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • πιστοποιητικό ενεργητικής απόδοσης
 • οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
 • φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος
 • φωτοτυπία Ε9 ή ΕΤΑΚ
 • υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 με την οποία επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή και ότι αποδέχεται τους όρους του προγράμματος
 • το έντυπο με τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, το οποίο έχει συντάξει ο ενεργειακός επιθεωρητής
 • τις οικονομικές προσφορές από τους προμηθευτές που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τις προτεινόμενες παρεμβάσεις
 • αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), σε περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο
 • αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται.

Διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Διαβάστε ποια είναι όμως η απαιτουμένη για το εξοικονομώ κατ οίκον διαδικασία και ποια βήματα πρέπει να επακολουθήσουν οι δικαιούχοι έτσι ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

 • Το πρώτο βήμα είναι η επικοινωνία με την τράπεζα για την προέγκριση. Η οικονομική προέγκριση δίνεται από την τράπεζα σε μικρό χρονικό διάστημα 3 περίπου εβδομάδων με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογική δήλωση, απόδειξη μισθοδοσίας (για μισθωτούς) ή τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης (για συνταξιούχους) ή αποδεικτικά του κύκλου εργασιών για επαγγελματίες – επιχειρηματίες).
 • Μετά την προέγκριση, η όποια γνωστοποιείται στον δικαιούχο από την τράπεζα γίνεται η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση. Ο/οι ενεργειακοί επιθεωρητές εκδίδουν το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και συντάσσουν το έντυπο παρεμβάσεων, πάνω στο όποιο περιγράφονται και προδιαγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.
 • Το επόμενο βήμα είναι να γίνει η υποβολή της αίτησης στη τράπεζα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και το έντυπο παρεμβάσεων.
 • Έγκριση και υπαγωγή η όχι στο πρόγραμμα με υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
 • Κατασκευή του έργου και των προδιαγεγραμμένων παρεμβάσεων.
  Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση. Καλείται ο ενεργειακός επιθεωρητής να εκδώσει το δεύτερο ενεργειακό πιστοποιητικό που θα πιστοποιεί τις εργασίες οι οποίες έγιναν με τα προδιαγεγραμμένα υλικά και την εγκεκριμένη μεθοδολογία.
 • Το τελευταίο βήμα και η ολοκλήρωση του έργου και του προγράμματος , γίνεται με την προσκόμιση της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και των δικαιολογητικών στην τράπεζα έτσι ώστε να γίνει η εκταμίευση και αποπληρωμή των εργολάβων

Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον και τράπεζες

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι παρακάτω: -Alpha Bank -Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος -Τράπεζα Πειραιώς -Τράπεζα E.F.G. Eurobank-Ergasias. Αφού η τράπεζα ελέγξει το φάκελο του ενδιαφερόμενου στη συνέχεια τον καταθέτει στο Ε.Τ.Ε.ΑΝ. (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης), το οποίο ελέγχει με τη σειρά του την πληρότητα του φακέλου και εκδίδει την τελική απόφαση με την οποία εγκρίνεται η αίτηση.

exoikonomeseenergeias

 Καλέστε 210-6209258 ή αφήστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας.  

map