Ενεργειακοί επιθεωρητές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Ενεργειακοί Επιθεωρητές: Μια σύγχρονη ειδικότητα των μηχανικών που ασχολείται με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. 

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά ποιοι είναι οι ενεργειακοί επιθεωρητές, όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται να καλέσουμε τους ενεργειακούς επιθεωρητές και θα απαντήσουμε σε ερωτήματα σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, αμοιβές κ.α.

energeiakos epitheoritis energeiakoi epitheorites

 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές – εξοικονόμησης ενέργειας.

 • Οι Ενεργειακοί επιθεωρητές είναι μια νέα ειδικότητα που προέκυψε από την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας. Τα παλιά κτίρια στην Ευρωπαϊκή ένωση έπρεπε να καταγραφούν. Έπρεπε να μετρηθούν οι καταναλώσεις και να δοθούν κίνητρα για την επισκευή και την ενεργειακή αναβάθμιση τους. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές ανέλαβαν αυτήν την εργασία.
 • Οι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι μηχανικοί από διάφορες ειδικότητες που έχουν τη σχετική άδεια από το ΥΠΕΚΑ ( υπουργείο περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής), την αρτιότητα και την εκπαίδευση για να κάνουν ενεργειακές επιθεωρήσεις. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές εκδίδουν το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
 • Οι ενεργειακοί επιθεωρητές καλούνται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου (διαμέρισμα-κατοικία-επαγγελματικός χώρος) προκειμένου να αναλάβουν την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού. Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο σε αγορά-πώληση, ενοικίαση αλλά και ένταξη στο πρόγραμμα  εξοικονομώ κατ οίκον.
 • Ο ιδιοκτήτης καλεί τον ενεργειακό επιθεωρητή και παραδίδει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την εντολή ανάθεσης. Ο ενεργειακός επιθεωρητής παραλαμβάνει το υλικό και κάνει την μελέτη έτσι ώστε να εκδοθεί το ενεργειακό πιστοποιητικό. Όλα τα στοιχεία του ακινήτου καταγράφονται και γίνεται εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα του υπουργείου. Το πιστοποιητικό εκτυπώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Ενεργειακοί επιθεωρητές συχνές ερωτήσεις.

Πώς βρίσκω ποιοι είναι εγκεκριμένοι ενεργειακοί επιθεωρητές έτσι ώστε να τους καλέσω για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού ;

 • Η λίστα με τους εγκεκριμένους ενεργειακούς επιθεωρητές δίνεται από το υπουργείο περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής στην οποία περιλαμβάνονται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας.
 • Η αναζήτηση γίνεται στο site του Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων buildingcert.gr
 • Η αναζήτηση στο μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών γίνεται με βάση την περιφερειακή ενότητα και το δήμο. Παράλληλα μπορεί να γίνει επιλογή για ανεύρεση μηχανικοί ενεργειακού επιθεωρητή ή εταιρείας ενεργειακών επιθεωρητών.
 • Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να επιλέξει τον πλησιέστερο στην πόλη και στην περιοχή του ή ανά κατηγορία ενεργειακό επιθεωρητή.
 • Δεν μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικο ενεργειακής απόδοσης ενεργειακός επιθεωρητής  που είναι ιδιοκτήτης του ακίνητου ή έχει πρώτο βαθμό συγγένειας με τον ιδιοκτήτη. Επίσης εξαιρείται και ο ενεργειακός επιθεωρητής που έχει μελετήσει ή επιβλέψει την κατασκευή του κτιρίου.

Ενεργειακοί Επιθεωρητές – ΥΠΕΚΑ-Κατηγορίες.

 • Οι δραστηριότητες που μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα και με το Προεδρικό Διάταγμα 100 του 2010, χωρίζονται σε 3 κατηγορίες, δηλαδή ενεργειακοί επιθεωρητές
  • για κτίρια ( διαμερίσματα, πολυκατοικίες, επαγγελματικούς χώρους κ.ά.), ενεργειακοί επιθεωρητές σε συστήματα
  • εγκαταστάσεις θέρμανσης και
  • εγκαταστάσεις κλιματισμού.

Αμοιβές Ποιες είναι οι αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών;

 • Μέχρι πρότινος οι αμοιβές ήταν προκαθορισμένες από το υπουργείο ανά τύπο ακινήτου και τετραγωνικό μέτρο επιφανείας. Τώρα όμως οι τιμές είναι ελεύθερες και ο κάθε ενεργειακός επιθεωρητής μπορεί να δώσει τη δική του προσφορά.
 • Οι μόνες τιμές που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ αφορούν μόνο την περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον. Οι αμοιβές αυτές επιδοτούνται στο 100% από το πρόγραμμα.

Ενεργειακοί Επιθεωρητές – Τάξεις.

 • Σήμερα γίνεται αυτόματα η ένταξη των επιθεωρητών σε 3 τάξεις. Α,Β,Γ με την Γ να είναι η υψηλότερη τάξη που μπορεί να εκπονεί μελέτες και ενεργειακές επιθεωρήσεις χωρίς περιορισμούς.
 • Παλαιότερα υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα στους ενεργειακούς επιθεωρητές Α΄ και Β΄ τάξης. Η άδεια Α΄ τάξης δίδονταν σε πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης οι οποίοι είχαν το δικαίωμα της ενεργειακής επιθεώρησης σε κατοικίες και σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού μέχρι τα 100 kW εγκατεστημένη ισχύ. Η άδεια Β΄ τάξης δίδονταν σε διπλωματούχους μηχανικούς οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να κάνουν τις εργασίες της ενεργειακής επιθεώρησης σε κτίρια όλων των κατηγοριών και χρήσεων (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα κ.ά.) αλλά και σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος.

Ποια είναι τα τυπικά προσόντα του επιθεωρητή;

 • Ο ενεργειακός επιθεωρητής είναι διπλωματούχος ή πτυχιούχος μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.ά.)
 • Ο ενεργειακός επιθεωρητής/ οι ενεργειακοί επιθεωρητές έχουν την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση αλλά και πιστοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και, έχουν παρακολουθήσει τα απαραίτητα εξειδικευμένα σεμινάρια.

Λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.

 • Ο ενεργειακός επιθεωρητής εκπονώντας την μελέτη ενός κτιρίου προτείνει λύσεις για την βέλτιστη ενεργειακή επάρκεια ή και την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου.
 • Επίσης προτείνει λύσεις σε υπάρχοντα κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Οι περισσότερες παρεμβάσεις έχουν πολύ γρήγορη απόσβεση και μεγάλο οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη της κατοικίας ή του επαγγελματικού χώρου.

Προσφορά Ενεργειακής Επιθεώρησης

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.