Η αλλαγη ονοματος δεη, ενοικίαση, μισθωτήριο ενεργειακό πιστοποιητικό

Η αλλαγη ονοματος δεη, ενοικίαση, μισθωτήριο ενεργειακό πιστοποιητικό

Η αλλαγη ονοματος δεη, είναι επίκαιρη όσο ποτέ με την εποχή των ενοικιάσεων στο φουλ της. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πως και τι είναι απαραίτητο για να γίνει σωστά η αλλαγη ονοματος δεη , έτσι ώστε ο λογαριασμός του ηλεκτρικού να έρχεται στον ενοικιαστή του διαμερίσματος. Με τον τρόπο αυτό τα κόστη που επιβαρύνουν την ενοικίαση του ακίνητου είναι βάση πλέον μέρος της συμβατικής υποχρέωσης του ενοικιαστή.

Διαδικασία και δικαιολογητικά αλλαγής ονόματος

  • Πρώτα από όλα για να γίνει η αλλαγη ονοματος δεη / και εν συνεχεία στο λογαριασμό, είναι απαραίτητο ο ιδιοκτήτης να προσκομίσει το επικυρωμένο από την εφορία – TAXISNET το μισθωτήριο συμβόλαιο.
    • Για να εγκριθεί  από την εφορία το μισθωτήριο θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακίνητου. Σύντομα να αναφέρουμε ότι για να βγει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ενεργειακο πιστοποιητικο, θα πρέπει να έχει φροντίσει ιδιοκτήτης να μαζέψει τα κατάλληλα δικαιολογητικά και να καλέσει ένα ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση του πιστοποιητικού. Με το έγκυρο ενεργειακό πιστοποιητικό μπορεί ο ιδιοκτήτης να καταθέσει στην μισθωτήριο στην εφορία.
    • Πλεον η καταθεση των μισθωτηριων γινεται μονο ηλεκτρονικα στο συστημα TAXISNET.
  • Αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ και αριθμός παροχής του διαμερίσματος
  • Επίσης χρειάζεται το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) που πιστοποιεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με τα πρότυπα. Σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, τότε απαιτείτε η έκδοση νέας. Την Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη συνοδεύουν τα έντυπα Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης, Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384, Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ.

Με τα παραπάνω έντυπα ο ενοικιαστής υπογράφει το νέο συμβόλαιο Προμήθειας Ρεύματος, και ο λογαριασμός μπορεί πλέον να  έρχεται στο όνομα του.

Πλέον εκτός από την ΔΕΗ υπάρχουν και εναλλακτικοί πάροχοι. Οι εταιρείες αυτές είναι ΗΡΩΝ, elpedison, Protergia,Watt+Volt, volterra,Green. Τα δικαιολογητικά όμως και η διαδικασία για την αλλαγή ονόματος παραμένουν τα ίδια.

 

exoikonomo

Tags: